#godzinadlamorświna

Ocalmy Morświny!

Dawniej nie był w polskich wodach rzadkością. Rybacy nazywali go morsunem, morską świnią lub bałtyckim delfinem. Dzisiaj w Bałtyku jego populacja jest krytycznie zagrożona... Tego lata w Łebie każdy będzie mógł się przyczynić do odbudowy wielkiego stada morświnów, na początek z klocków Lego.


W Morzu Bałtyckim żyje obecnie nie więcej niż 450 osobników morświna. Mimo zmniejszania się populacji tego ssaka, nadal istnieje szansa na ocalenie go. WWF Polska wspiera ochronę morświna bałtyckiego, dlatego popiera również działania pana Mariusza Stochlaka, w ramach projektu #godzinadlamorświna , mające na celu edukację najmłodszych na temat zagrożonego gatunku.


Mariusz Stochlak, organizator interaktywnej wystawy „Łebskie klocki Lego”, chce zaproponować wszystkim jej gościom budowę jak największej liczby morświnów z klocków Lego. To symboliczny sposób zwrócenia uwagi na problem zmniejszającej się populacji tego ssaka w Bałtyku. Twórca lego-morświna będzie miał możliwość kupienia swojego dzieła (część środków zostanie przekazana na rzecz Fundacji WWF Polska), lub po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, przekaże swój model do stale rosnącego Lego-stada morświnów w "Łebskich Klockach". Umieszczone w specjalnej gablocie będą przypominały wszystkim o potrzebie ochrony populacji morświnów żyjących w Bałtyku.